• Healthy and Free

  Internetový projekt prevence a včasné intervence poruch příjmu potravy. Web pro širokou veřejnost (diety, lifestyle, hubnutí, zdravý životní styl), anonymní terapeutické chaty. E-clinic z.ú. ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, odd. PCPP a ROS, získala v rámci Norských fondů 2015/2016 grant na vývoj programu.

 • Zipyho kamarádi

  Program prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví u dětí ve věku 5-7 let, který funguje ve více než 34 zemích po celém světě. E-clinic z.ú. ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, odd. PCPP a Voksne for barn, získala v rámci Norských fondů 2015/2016 grant na implementaci této metodiky do ČR.

 • Nepozorní.cz

  Webový portál pro dospělé, kteří trpí ADHD/ADD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou či bez hyperaktivity). Dokumentární film. Brožura. Informace o podpůrném programu, který jsme vytvořili - diagnostika, podpůrné skupiny, koučing, kognitivní trénink. 

 • Asociaceppp.eu

  Spolupráce s Denním stacionářem poruch příjmu potravy a lůžkovým oddělením na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Informace pro pacienty a profesionály - přehled odborných konferencí, programy na klinice, informace o onemocnění, výpovědi pacientů. Komiks.

 • Pomocppp.cz

  Služby pro rodiče a blízké lidí, kteří trpí poruchou příjmu potravy. Anonymní poradenství a chaty s terapeutem, kontakty na odbornou pomoc - možnost objednání do vícerodinné terapie, informace o možnostech pomoci, sdílení zkušeností.

 • ProYouth.eu

  Mezinárodní projekt ProYouth. Anonymní online program zaměřen na prevenci a včasnou intervenci u poruch příjmu potravy. Obsahuje screeningové dotazníky, podpůrné chaty s psychologem a diskuzní fórum. Je určen především pro mladé lidi ve věku 15 - 25 let. Navazujeme rozšiřujícím programem Healthy and Free.

 • Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě

  Pořadateli konference jsou Psychiatrická klinika  1. LF UK a VFN, Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP
  a  E-clinic, z.ú. Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání a ohodnocena kredity pro všechny spolupracující profese.

  Organizační výbor a vědecký sekretariát: prof. MUDr. Hana Papežová, Csc. a MUDr. Petra Uhlíková

  XI. ročník 2017

  9. - 10. 6. 2017. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

  Konferenční poplatek do 1. 3. 2017 1000 Kč (studenti 800 Kč), později 1200 Kč (studenti 1000 Kč)

  Abstrakta zasílejte emailem do 15.12.2016.

  Pro bližší informace, přihlášení a zaslání abstrakt nás kontaktuje na konference@ecinstitut.cz 

  konference.jpg - 83.3 kb

   

   

   

   

   

   

   

   

  International conference on eating disorders ICED 2017

  8. - 10.6. 2017. Kongresové centrum Praha

  Česká sekce pro poruchy příjmu potravy (CZEDA) ČPS ČLS JEP má možnost prezentovat 4 workshopy a 10 posterů, na které se lze přihlásit Organizačnímu výboru naší konference, získali jsme také určité snížení poplatku (konference@ecinstitut.cz). Účastnící, kteří budou prezentovat na ICED 2017 i na naší XI. PPP konferenci, nebudou muset na naší konferenci platit konferenční poplatek.

  Registrace a program ICED 2017          

   

  Minulé ročníky

  X. ročník 2015 - program, fotogalerie, abstrakta ke stažení na stránkách Amepra.cz

  IX. ročník 2013

   

Back to top