• XI. Konference PPP

  XI. ročník mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s tématem "Může reforma v psychiatrii zlepšit péči o poruchy příjmu potravy?" se koná 9. - 10. 6.2017.

 • Healthy and Free

  Internetový projekt prevence a včasné intervence poruch příjmu potravy. Web pro širokou veřejnost (diety, lifestyle, hubnutí, zdravý životní styl), anonymní terapeutické chaty. E-clinic z.ú. ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, odd. PCPP a ROS, získala v rámci Norských fondů 2015/2016 grant na vývoj programu.

 • Zipyho kamarádi

  Program prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví u dětí ve věku 5-7 let, který funguje ve více než 34 zemích po celém světě. E-clinic z.ú. ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, odd. PCPP a Voksne for barn, získala v rámci Norských fondů 2015/2016 grant na implementaci této metodiky do ČR.

 • Nepozorní.cz

  Webový portál pro dospělé, kteří trpí ADHD/ADD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou či bez hyperaktivity). Dokumentární film. Brožura. Informace o podpůrném programu, který jsme vytvořili - diagnostika, podpůrné skupiny, koučing, kognitivní trénink. 

 • Pomocppp.cz

  Služby pro rodiče a blízké lidí, kteří trpí poruchou příjmu potravy. Anonymní poradenství a chaty s terapeutem, kontakty na odbornou pomoc - možnost objednání do vícerodinné terapie, informace o možnostech pomoci, sdílení zkušeností.

 • ProYouth.eu

  Mezinárodní projekt ProYouth. Anonymní online program zaměřen na prevenci a včasnou intervenci u poruch příjmu potravy. Obsahuje screeningové dotazníky, podpůrné chaty s psychologem a diskuzní fórum. Je určen především pro mladé lidi ve věku 15 - 25 let. Navazujeme rozšiřujícím programem Healthy and Free.

Back to top