Upozorňujeme na konferenci Společnosti pro talent a nadání "Potřeba změny ve vzdělávání nadaných".  

 

Konference se koná 21. - 23. 8. 2019 v Praze.

 

Je akreditována v rámci DVPP a u cizojazyčných příspěvků je zajištěno tlumočení.

 

Konference pojímá péči o nadané komplexně, z pohledu rodiny, školy, rozvoje nadání nad rámec povinného vzdělávání, z pohledu nadaného jedince a s ohledem na etiku. Je jedinečnou příležitostí k setkání praktiků v péči o nadané se špičkovými odborníky ze zemí, které jsou v této problematice na vysoké úrovni. Přinese užitečné a ověřené informace všem, kdo s nadanými pracují ve školství a zdravotnictví a také rodičům nadaných dětí. 

 

Na konferenci vystoupí světový odborník Dr. Paul Beljan z USA, který má praxi v celém spektru neuropsychologických problémů dětí a dospívajících, Prof. Rena Subotnik, jedna z nejvýznamnějších osobností světa v pedagogické psychologii a ve vzdělávání nadaných, Dr. Hava Vidergor, z HV Gifted Expertise Center z Izraele, Sonja Laine, která představí finský přístup ke vzdělávání nadaných, a řada dalších odborníků. O svůj osobní příběh se v rámci konference podělí Femke Hovinga z Nizozemí, ředitelka SENG (Podpora emocionálních potřeb nadaných) pro Evropu.

 

Nebudou chybět ani zástupci českých pedagogů a psychologů, např. doc. Martin Kubala (projekt pro studenty SŠ Badatel) a představitelé pořádající organizace STaN, PhDr. Eva Vondráková a Mgr. Martin Konečný

 

Speciální workshopy: P. Beljan (vhodný mj. pro pedopsychiatry) a H. Vidergor, ve středu 21.8. 2019.

 

Více na https://www.talent-nadani.cz/mezinarodni-stan-konference-2019/

Čtvrtý ročník Světového dne poruch příjmu potravy (World Eating Disorders Action Day – WEDAD) připadl na neděli 2. června 2019. 

Citujeme z tiskové zprávy 1. LF UK:

Celosvětová akce na podporu prevence, léčby a celospolečenského povědomí o poruchách příjmu potravy letos podtrhuje nutnost aktivního přístupu odborníků i laiků k těm, kteří některou z forem onemocnění trpí, ať už jde o anorexii, ortorexii (posedlost zdravou stravou), bulimii, bigorexii (extrémní zaujetí vlastní svalovou hmotou) nebo přejídání.

Podtitulem letošního ročníku je „nenechte lidi s poruchou příjmu potravy čekat“. Všichni, kteří podporují zlepšení péče o poruchy příjmu potravy, jsou vyzýváni, aby v tento den nosili nachovou (purple) barvu. Fotku s hashtagem #ShowUsYourPurple lze zveřejnit na Instagramu.

 

Do kampaně se v ČR zapojila 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v čele s vedoucí lékařkou Centra pro poruchy příjmu potravy při Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Hanou Papežovou, CSc., akci také podpořila Gabriela Koukalová, která o svém onemocnění otevřeně mluví. 

Kampaň na Instagramu nejdete zde: https://www.instagram.com/p/ByHzAygiUj4/?igshid=1sub76ob5h7xl


Celou tiskovou zprávu si prohléděte v příloze: 

Back to top