XIII. konference PPP

Mezinárodní spolupráce v rámci Bilaterální iniciativy Fondů EHP a Norska

 

 

24.6.2019 proběhlo v Reykjaviku setkání naší organizace E-clinic s partnerskými organizacemi ADHD Association Iceland a Voksne vor Barn. Setkání se uskutečnilo v rámci Bilaterální iniciativy Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.

 

 

 

 

ADHD Association Iceland poskytuje služby pro klienty, keří trpí ADHD (Porucha pozornosti a hyperaktivita) a jejich rodiny. Jejich cílovou skupinou jsou jak dospělí, tak děti. Poskytují edukaci, asistenci, vzdělávání pacientů i veřejnosti, zasazují se o zvýšení povědomí o této poruše, včasnou diagnostiku, sdružují pacienty, kterým bylo ADHD diagnostikováno a podporují vznik odborných psychosociáních služeb.  V současné době má organizace 4000 aktivních členů.

 

Díky hostitelské organizaci ADHD Association Iceland jsme měli možnost setkat se i s dalšími odbornými islandskými organizacemi působícími v péči o dospělé i děti s ADHD. V E-clinic v ČR realizujeme Komplexní psychosociální program pro dospělé s ADHD Nepozorní, sdílení zkušeností o systému péče a metodách práce v jednotlivých organizacích pro nás tak bylo velmi přínosné a na základě této spolupráce budeme stávající program rozvíjet.

 

 

 

 

Voksne for Barn je norská nezisková organizace, jejímž posláním je podpora duševního zdraví dětí. Organizace pracuje s dětmi, adolescenty, jejich rodinami a profesionály v dané oblasti (psychology, pedagogy, zdravotnickými a sociálními pracovníky).

 

Její programy jsou zaměřeny na duševní zdraví všech dětí, stejně jako na prevenci duševních onemocnění a podporu rodin a dětí, které zažívají stres a obtíže ve svých rodinách (jako je duševní onemocnění rodičů, závislosti apod.) Speciálními oblastmi jsou programy pro děti realizované ve školách (např. Zippy’s Friends).

 

Organizace Voksne for Barn byla partnerem E-clinic v předcházejícím projektu implementace metodiky Zipyho kamarádi zaměřené na podporu sociáních dovedností a zvládání stresu a zátěžových situací pro děti 1. stupně ZŠ. Chtěli bychom tak navázat na úspěšnou spolupráci a implementovat do ČR v partnerství s Voksne for Barn navazující metodiku Passport.

 

Pro všechny tři zúčastněné organizace bylo přínosné sdílení zkušeností poskytování péče rodinám, které zažívají obtížné životní situace, např. v důsledku duševní nemoci jednoho z členů.  

 

Dohodli jsme se na společné přípravě projektových žádostí v těchto oblastech a v případě získání grantové podpory v Programu Zdraví bychom Vám další služby přinesli v roce 2020.

 

Mezinárodní konference "Potřeba změny ve vzdělávání nadaných"

Upozorňujeme na konferenci Společnosti pro talent a nadání "Potřeba změny ve vzdělávání nadaných".  

 

Konference se koná 21. - 23. 8. 2019 v Praze.

 

Je akreditována v rámci DVPP a u cizojazyčných příspěvků je zajištěno tlumočení.

 

Konference pojímá péči o nadané komplexně, z pohledu rodiny, školy, rozvoje nadání nad rámec povinného vzdělávání, z pohledu nadaného jedince a s ohledem na etiku. Je jedinečnou příležitostí k setkání praktiků v péči o nadané se špičkovými odborníky ze zemí, které jsou v této problematice na vysoké úrovni. Přinese užitečné a ověřené informace všem, kdo s nadanými pracují ve školství a zdravotnictví a také rodičům nadaných dětí. 

 

Více na https://www.talent-nadani.cz/mezinarodni-stan-konference-2019/

Světový den PPP

Čtvrtý ročník Světového dne poruch příjmu potravy (World Eating Disorders Action Day – WEDAD) připadl na neděli 2. června 2019. 

Citujeme z tiskové zprávy 1. LF UK:

Celosvětová akce na podporu prevence, léčby a celospolečenského povědomí o poruchách příjmu potravy letos podtrhuje nutnost aktivního přístupu odborníků i laiků k těm, kteří některou z forem onemocnění trpí, ať už jde o anorexii, ortorexii (posedlost zdravou stravou), bulimii, bigorexii (extrémní zaujetí vlastní svalovou hmotou) nebo přejídání.

Podtitulem letošního ročníku je „nenechte lidi s poruchou příjmu potravy čekat“. Všichni, kteří podporují zlepšení péče o poruchy příjmu potravy, jsou vyzýváni, aby v tento den nosili nachovou (purple) barvu. Fotku s hashtagem #ShowUsYourPurple lze zveřejnit na Instagramu.

 

Do kampaně se v ČR zapojila 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v čele s vedoucí lékařkou Centra pro poruchy příjmu potravy při Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Hanou Papežovou, CSc., akci také podpořila Gabriela Koukalová, která o svém onemocnění otevřeně mluví. 

Kampaň na Instagramu nejdete zde: https://www.instagram.com/p/ByHzAygiUj4/?igshid=1sub76ob5h7xl


Celou tiskovou zprávu si prohléděte v příloze: 

Další články...

Back to top