Mezinárodní konference "Potřeba změny ve vzdělávání nadaných"

Upozorňujeme na konferenci Společnosti pro talent a nadání "Potřeba změny ve vzdělávání nadaných".  

 

Konference se koná 21. - 23. 8. 2019 v Praze.

 

Je akreditována v rámci DVPP a u cizojazyčných příspěvků je zajištěno tlumočení.

 

Konference pojímá péči o nadané komplexně, z pohledu rodiny, školy, rozvoje nadání nad rámec povinného vzdělávání, z pohledu nadaného jedince a s ohledem na etiku. Je jedinečnou příležitostí k setkání praktiků v péči o nadané se špičkovými odborníky ze zemí, které jsou v této problematice na vysoké úrovni. Přinese užitečné a ověřené informace všem, kdo s nadanými pracují ve školství a zdravotnictví a také rodičům nadaných dětí. 

 

Více na https://www.talent-nadani.cz/mezinarodni-stan-konference-2019/

Back to top