XI. ročník mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s tématem "Může reforma v psychiatrii zlepšit péči o poruchy příjmu potravy?" se koná 9. - 10. 6.2017.

Webový portál pro dospělé, kteří trpí ADHD/ADD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou či bez hyperaktivity). Dokumentární film. Brožura. Informace o podpůrném programu, který jsme vytvořili - diagnostika, podpůrné skupiny, koučing, kognitivní trénink. 

Služby pro rodiče a blízké lidí, kteří trpí poruchou příjmu potravy. Anonymní poradenství a chaty s terapeutem, kontakty na odbornou pomoc - možnost objednání do vícerodinné terapie, informace o možnostech pomoci, sdílení zkušeností.

Mezinárodní projekt ProYouth. Anonymní online program zaměřen na prevenci a včasnou intervenci u poruch příjmu potravy. Obsahuje screeningové dotazníky, podpůrné chaty s psychologem a diskuzní fórum. Je určen především pro mladé lidi ve věku 15 - 25 let. Navazujeme rozšiřujícím programem Healthy and Free.

Back to top